Tillverkningen av
AlgGuttens Hundmat
Ishavsalgerna tillsätts i den torra foderblandningen.
Algerna har efter skörden i havet, torkats med hjälp av varmluft från heta källor.

Produkten är därför så miljövänligt hanterad som möjligt.

Alla råvarorna i AlgGuttens hundmat är av högsta kvalitet. Vi lämnar SMAK- och KVALITETSGARANTI.

Detta är helt enkelt förklaringen till den höga smakligheten på AlgGuttens hundmat.


AlgGutten i Algutstorp

Igelfors, 612 95 Finspång
Tel. 0122-722 25
Email: alggutten@tele2.se